Fulton Sheen

na złe relacje.

aby móc pozwolić sobie

Zbyt krótko żyjemy,

Fulton Sheen

na złe relacje.

aby móc pozwolić sobie

Zbyt krótko żyjemy,

Co to jest mediacja?

Mediacja to spotkanie dwóch zwaśnionych stron/osób z neutralną osobą trzecią – mediatorem, który ma im pomóc w znalezieniu sposobu rozwiązania ich konfliktu. Mediator nikogo nie osądza, nie wydaje wyroku, nie opowiada się po żadnej ze stron, lecz zachowuje obiektywizm, neutralność i bezstronność.

Mediacja daje szansę obu stronom, by wyszły ze sporu zwycięskie. W postępowaniu mediacyjnym nie ma przegranych. Jeśli strony znajdą rozwiązanie i podpiszą ugodę, wówczas obie zyskują satysfakcję.

W mediacji nie ma wyroku – tak jak w procesie sądowym, ale ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu przez sąd, ma moc ugody sądowej!

Na posiedzeniu mediacyjnym strony mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie. Mogą okazywać emocje. Mają pewność, że zostaną wysłuchane. Spotkania są w pełni poufne i dyskretne. Mediatora obowiązuje całkowita tajemnica zawodowa.

Mediacja jest dobrowolna i w każdej chwili można ją przerwać. Jest również o wiele szybsza i dużo tańsza niż proces sądowy.

Kto może brać udział w mediacji?

Każdy, kto trwa w konflikcie i nie jest w stanie sam sobie z nim poradzić. Niezależny neutralny mediator pomaga stronom we wzajemnej komunikacji. Nikogo nie ocenia, lecz stara się udrożnić komunikację pomiędzy zwaśnionymi osobami.

Mogą mediować małżonkowie, którzy chcą uratować swój związek, jak również tacy, którzy chcą się rozstać bez sądowej batalii. Mediacja daje im gwarancję dyskrecji. Przebiega w zaciszu gabinetu – nie na wielkiej sali sądowej. Można porozumieć się np. w sprawie kontaktów z dziećmi, alimentów czy podziału majątku.

Do mediacji mogą przystąpić biznesmeni, przedsiębiorcy, którzy mają wzajemny spór albo konflikt z klientem lub z jednostką samorządową.

Mediacja może odbyć się w zakładzie pracy między pracownikami. Szczególnie wtedy, gdy doszło do mobbingu. Co ważne, taką mediację może zainicjować pracodawca, który zauważył coś niepokojącego w relacjach podwładnych.

Mediacja może dotyczyć spraw rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, administracyjnych, karnych, pracowniczych i wielu innych.

Ile trwa mediacja?

Czas trwania mediacji zależy od rodzaju sprawy. Jedno posiedzenie zazwyczaj trwa około 1-2 godz. Jeśli zachodzi potrzeba, strony mogą umówić się na kilka posiedzeń. Cały proces zwykle zamyka się w okresie do 3 miesięcy. Może być dużo krótszy albo – w zależności od potrzeb – wydłużony.

Istnieje możliwość prowadzenia mediacji on-line.

Kiedy przystąpić do mediacji?

Rozpoczęcie mediacji jest możliwe na każdym etapie konfliktu.

Można do niej przystąpić przed złożeniem sprawy do sądu (np. gdy chcemy porozumieć się we wszystkich ważnych dla nas kwestiach, tak aby szybko uzyskać rozwód). W takiej sytuacji do sądu składa się ugodę podpisaną przed mediatorem, by ją zatwierdził.

Można mediować również wtedy, gdy toczy się sprawa w sądzie. Wtedy zwykle do mediacji kieruje sąd, jednak strony mogą wskazać osobę mediatora.

Mediacja jest możliwa także po zakończeniu sprawy w sądzie (np. o zmianę wysokości alimentów).

Może toczyć się niezależnie od postępowania przed Wymiarem Sprawiedliwości.

Jak rozpocząć mediację?

Istnieją dwa główne sposoby wszczęcia mediacji:

1. Może do niej skierować sąd – wówczas mamy do czynienia z tzw. mediacją sądową.

2. Jeśli jednak nie chcesz od razu kierować sprawy do sądu, ale najpierw spróbować polubownie zakończyć spór, możesz wybrać drugi sposób. Jest to tak zwana mediacja umowna, którą może zainicjować strona (lub wspólnie – obie strony konfliktu). Najłatwiej przystąpić do niej w taki sposób:

Pobierz wniosek o mediacje, wypełnij go i prześlij na adres: mediator@kubik.pl
Skontaktuj się z mediatorem telefonicznie lub czekaj na kontakt z jego strony.
Mediator telefonicznie ustali ze stronami termin pierwszego posiedzenia mediacyjnego.

Nie musisz pytać drugiej strony, czy wyraża zgodę na mediacje – mediator zrobi to za Ciebie!

Gdy dojdzie do mediacji i zostanie ona zakończona ugodą, wówczas strony mogą zdecydować, czy chcą skierować podpisaną ugodę do zatwierdzenia przez sąd. Mediator pomoże dopełnić odpowiednich formalności.

Zalety mediacji

Mediacja umożliwia polubowne zakończenie sporu, zgodnie z zasadą win-win, czyli wygrany-wygrany! W sądzie zazwyczaj jedna osoba wygrywa, a druga – przegrywa.

Mediacja jest szybka. Tak naprawdę spór między stronami może zostać zakończony w ciągu jednego dnia – jednego posiedzenia mediacyjnego!

Mediacja jest tania, jej koszty są niższe niż koszty postępowania sądowego, a w przypadku, gdy do mediacji skieruje sąd i zostanie zawarta ugoda, wtedy sąd zwraca całość wpisu sądowego.

Mediacja jest w pełni poufna, to proces dyskretny, chroni wizerunek stron konfliktu.

Do mediacji nikt nie zmusza, jest ona dobrowolna. Nic nie dzieje się bez zgody stron, obie zgadzają się na mediację, na zawarcie porozumienia i jego treść.

Mediacja umożliwia zachowanie pozytywnych relacji na przyszłość.

Ugoda zawarta przed mediatorem, po zatwierdzeniu jej przez sąd, ma moc ugody sądowej.

Skuteczne wszczęcie mediacji przerywa bieg przedawnienia.

Mediacja to proces „ludzki”, niesformalizowany, procedury ograniczone są do minimum. Można płakać, okazywać emocje, mówić, co się czuje, jasno określić własne potrzeby i oczekiwania. Mediacja daje stronom szansę rozmowy w obecności bezstronnego mediatora, który czuwa nad procesem.

Mediacja zapobiega eskalacji konfliktu i ogranicza potencjalne konflikty między stronami w przyszłości.

Ile kosztuje mediacja?

Koszty mediacji sądowych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym.

Zgodnie z tym aktem prawnym:

– w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego;

– w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz w sprawach o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych; łącznie nie więcej niż 450 złotych;

– zwrotowi podlegają niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów: przejazdów; wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego (w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie); korespondencji (w wysokości nieprzekraczającej 30 złotych).

Strony rozliczają się bezpośrednio z mediatorem.

Warto mediować!

Masz pytania? Napisz do mnie lub zadzwoń – chętnie odpowiem.

190713_16a

Justyna Kubik

tel. 692 365 551

e-mail: mediator@kubik.pl

O mnie

Jestem mediatorem, redaktorem, wykładowcą akademickim.

Posiadam uprawnienia mediatora stałego (sądowego), zostałam wpisana na listy mediatorów stałych prowadzone przez Prezesów Sądów Okręgowych w Opolu i Krakowie.

Współpracuję z Wojewódzkim Centrum Arbitrażu i Mediacji w Opolu (jako mediator CAM).

Od 15 lat – w swojej pracy zawodowej dziennikarza lokalnego – na co dzień stykam się z problemami ludzi, którzy chcą wyjść z różnych konfliktów (rodzinnych, sąsiedzkich, “o miedzę”, sporów ze współpracownikami, z kontrahentami itp.), ale nie wiedzą jak. Zaczęłam więc poszukiwać skutecznej metody, by pomóc ludziom uporządkować ich sprawy, by mogli na nowo zacząć ze sobą rozmawiać. Okazało się, że najprostszym sposobem na zażegnanie konfliktów są mediacje! Jestem przekonana, że mediacje to najlepsza droga do poprawy wzajemnych relacji.

Ukończyłam specjalistyczne studia z zakresu mediacji sądowych i pozasądowych w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Brałam udział w licznych kursach, warsztatach i szkoleniach dotyczących mediacji, między innymi:

 • Mediacje w postępowaniu administracyjnym i sądowym, Wrocław 2018
 • Narzędzia mediatora w pracy prawnika, Wrocław 2018
 • Przygotowanie do zawodu mediatora, Opole 2019
 • Zarządzanie konfliktem w organizacji, Opole 2019
 • Mediacje w sprawach gospodarczych – dla mediatorów, Pokrzywna 2019
 • Warsztaty konstruowania ugód mediacyjnych, Katowice 2019

Ukończyłam również studia doktoranckie na Uniwersytecie Opolskim i w 2011 roku obroniłam doktorat z nauk humanistycznych. Jestem autorką kilkudziesięciu recenzowanych publikacji naukowych w obszarze komunikologii (teorii i praktyki komunikacji), kulturoznawstwa i medioznawstwa.

Ponadto posiadam wykształcenie wyższe z zakresu administracji publicznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi.

Chętnie pomogę Ci w rozwiązaniu konfliktu. Serdecznie zapraszam na mediacje!

Kontakt

190713_16a

dr Justyna Kubik

tel. 692 365 551

e-mail: mediator@kubik.pl

Opole – Strzelce Opolskie

  Twoje Imię (wymagane)

  Twój E-mail (wymagane)

  Temat

  Twoja wiadomość